Smart bruk av fremtidens digitale løsninger i en praktisk hverdag for å redde liv

Vi vet at du vil ta vare på dine kolleger. Vi ønsker å gjøre denne jobben lettere for deg ved bruk av smarte digitale løsninger. Expozd skal fullautomatisere innsamling av data om eksponering hos personell og bruker smarte algoritmer til å tydeliggjøre personell i faresonen.